TV Advertising Reach: Model for Effective Scheduling

Book Chapter
BÍNA, Vladislav, GUNINA, Daria, KINCL, Tomáš.
In: BIGNE, E., ROSENGREN, S. Advances in Advertising Research X: Multiple Touchpoints in Brand Communication [online]. Wiesbaden : Gabler Verlag, 2019, s. 215–228. 240 s. European Advertising Academy. ISBN 978-3-658-24877-2. eISBN 978-3-658-24878-9. ISSN 2626-0328. DOI: 10.1007/978-3-658-24878-9_17.
Publication year: 2019

Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vyd.

Book Chapter
PŘIKRYLOVÁ, Jana, ŠTRACH, Pavel, JADERNÁ, Eva, KINCL, Tomáš, VELINOV, Emil.
Praha : Grada Publishing, 2019. 328 s. ISBN 978-80-271-0787-2.
Publication year: 2019

Manažerský audit v malých a středních podnicích

Book Chapter
STEJSKALOVÁ, Irena, ROLÍNEK, Ladislav, et al.
Praha : Aspi Wolters Kluwer, 2009. 160 p. ISBN 978-80-7357-406-2
Publication year: 2009

Manažerský audit je novým nástrojem hodnocení úrovně procesů a odhalování možností jejich zlepšování v malých a středních podnicích. Základem manažerského auditu je provedení analýzy situace v malých a středních podnicích pomocí řízených rozhovorů s využitím standardních způsobů dotazování doplněných o techniky koučování. Účelem manažerského auditu je pomoci manažerovi (majiteli) firmy nalézt řešení, které je vhodné pro rozvoj firmy a které odpovídá jeho možnostem a schopnostem

Využití účetnictví v řízení neziskových organizací se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení

Book Chapter
STEJSKALOVÁ, Irena, ROLÍNEK, Ladislav, KINCL, Tomáš, ŘEZANKOVÁ, Hana
Praha : Aspi Wolters Kluwer, 2006. 137 p. ISBN 80-7357-187-0
Publication year: 2006

Cílem publikace je změnit pohled na účetnictví, které není pouze nástrojem pro sestavení daňového přiznání, ale lze jej využít také jako prostředek ke zkvalitnění řízení neziskové organizace, tj. pro krátkodobé i střednědobé rozhodování managementu.První část publikace je zaměřená na vnitropodnikové účetnictví, způsob vedení a jeho využití především při tvorbě rozpočtu. Druhá část je věnována zpracování rozpočtu mzdových prostředků, které tvoří největší nákladovou položku neziskových organizací. Druhá část je doplněna konkrétním příkladem dvou vyřejných vysokých škol. (se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení)

Kompendium mezinárodního managementu

Book Chapter
ŠTRACH, Pavel, et al.
Praha : VŠE, 2003. 117 p. ISBN 80-245-0662-9
Publication year: 2003