ŠTRACH, Pavel, KINCL, Tomáš
Marketing inspirations, 2009, Vol. 3, Iss. 3, p. 3–8. ISSN 1336-796X
Publication year: 2009

Snaha pochopit motivaci spotřebitelů k nákupu a jejich myšlenkové pochody je významnou oblastí zkoumání. Na základě empirického šetření mezi téměř 117,000 majiteli osobních vozů v pěti největších evropských automobilových trzích jsou v tomto příspěvku testovány vzájemné vazby mezi spokojeností s nákupem, spokojeností s užitím a zákaznickou loajalitou. Ukazuje se, že usilovat o nového zákazníka či extrémně pečovat o dealerskou síť nemusí být nejlepší kroky automobilových firem při realizaci jejich marketingových strategií.