ŠTRACH, Pavel, KINCL, Tomáš
In: Marketing v automobilovém průmyslu – sborník příspěvků. Mladá Boleslav, 18.09.2009. Mladá Boleslav : SAVS, 2009, p. 34–43. ISBN 978-80-87042-34-2
Publication year: 2009

Automobilový průmysl zaměstnává v rozvinutém světě mnoho pracovníků a tvoří významnou část průmyslové produkce. Skokový pokles poptávky po nových vozech způsobený zhoršenou dostupností financování i spotřebitelskými obavami z budoucnosti přiměl v závěru roku 2008 a v roce 2009 mnohé vlády k zavedení šrotovného – v podstatě dotačního programu podporujícího obnovu vozového parku v zájmu snížení emisí či zvýšení bezpečnosti provozu. Vyvstává otázka, zda tyto programy pouze nepřesouvají poptávku v čase a neurychlují nákup nového vozu, který by byl za jiných podmínek realizován později. Tento příspěvek se snaží nalézt odpověď na tuto otázku.