STEJSKALOVÁ, Irena, ROLÍNEK, Ladislav, KINCL, Tomáš, ŘEZANKOVÁ, Hana
Praha : Aspi Wolters Kluwer, 2006. 137 p. ISBN 80-7357-187-0
Publication year: 2006

Cílem publikace je změnit pohled na účetnictví, které není pouze nástrojem pro sestavení daňového přiznání, ale lze jej využít také jako prostředek ke zkvalitnění řízení neziskové organizace, tj. pro krátkodobé i střednědobé rozhodování managementu.První část publikace je zaměřená na vnitropodnikové účetnictví, způsob vedení a jeho využití především při tvorbě rozpočtu. Druhá část je věnována zpracování rozpočtu mzdových prostředků, které tvoří největší nákladovou položku neziskových organizací. Druhá část je doplněna konkrétním příkladem dvou vyřejných vysokých škol. (se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení)