Measuring website quality: asymmetric effect of user satisfaction

Journal Paper
KINCL, Tomáš, ŠTRACH, Pavel
Behaviour & Information Technology, 2012, Vol. 31, Iss. 7, p. 647–657. ISSN 0144-929X
Publication year: 2012

Website quality measurement tools have been largely static and have struggled to determine relevant attributes of user satisfaction. This study compares and contrasts attributes of user satisfaction based on usability guidelines seeking to identify practical easy-to-administer measurement tools. The website users assessed business school homepages according to six criteria and fulfilled a randomly assigned yet typical task. After completing the task, respondents assessed the same six website quality/satisfaction criteria again. The consumer–product relationship seems similar to the link between a user and a website. User satisfaction, just like consumer satisfaction, is asymmetric and non-linear. Content and navigation have been identified as key ingredients when users judged website quality, alerting web designers and website practitioners to focus more closely on those attributes. Similar lessons can be drawn for marketing professionals, who typically supervise or determine the content, structure and other website facets.

Tourism Development Planning in Selected EU Countries

Journal Paper
LUŠTICKÝ, Martin, KINCL, Tomáš, MUSIL, Martin
Management Research and Practice, 2011, Vol. 3, Iss. 1, p. 48–61. ISSN 2067-2462
Publication year: 2011

Tourism development planning is now part of the regional policies of all Member States of the European Union. Strategic plans at national or regional level are specific instruments of regional management, which contain results of the planning process and ensure the development of tourism in the selected region. The paper analyzes the representatives of these plans from Great Britain, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria. It evaluates their contents and form of processing according to suggested united methodology respecting main principles of current quality management. The paper tests the process of evaluation on a selected sample, compares different approaches to planning and identifies the best transferable practices as the first step of creating the complex system for evaluation and quality improvement of regional planning in tourism.

Language Independent System for Document Context Extraction

Conference Paper
PŘIBIL, Jiří, KINCL, Tomáš, BÍNA, Vladislav, NOVÁK, Michal
In: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011. San Francisco, 19.10.2011 – 21.10.2011. San Francisco : International Association of Engineers, 2011, p. 51–55. ISBN 978-988-18210-9-6
Publication year: 2011

At this time all people, especially managers and businessmen, are exposed to the ever-present information pollution. This is why tools of business intelligence are of great importance; nevertheless the current methods can hardly cope with large and unstructured text sources like World Wide Web that currently becomes more and more important. To achieve this main goal we have to find and verify satisfactorily reliable methods for automatic extraction of a main context of a document, i.e., multidimensional structured characterization representing the main topic of the document. To cope with the multilingual sources we have to develop approaches that would not be dependent on the language of the source and that would not need any additional language dependent tools (like thesauri). In our conception, the context is dynamic – it means that a classification of a document will not be dependent only on the document in question but also on the corpus; the expansion of a corpus can result in a change of a document classification.

Hodnocení programů rozvoje cestovního ruchu: stanovení znaků kvality

Journal Paper
LUŠTICKÝ, Martin, KINCL, Tomáš, MUSIL, Martin
Auspicia, 2011, Vol. 8, Iss. 1, p. 137–142. ISSN 1214-4967
Publication year: 2011

The systematic tourism promotion can be understood as a specific instrument of regional policy of Czech regions. At the present time almost all regions are disposing with the particular programme document focused on tourism development in a given region. Nevertheless, these documents are considerably different in the case of their form and content, which complicates the process of their evaluation and comparison. In order to review the documents it is necessary to set objectively the generally valid requirements on the quality of elaboration and derive from them the measurable quality marks. This is the content of the first stage of the research. Its main aim is to draft the complex procedure for evaluation of the overall quality of the tourism development programmes.

Hodnocení programů rozvoje cestovního ruchu: postup hodnocení a jeho aplikace

Journal Paper
LUŠTICKÝ, Martin, KINCL, Tomáš, MUSIL, Martin, BÍNA, Vladislav
Auspicia, 2011, Vol. 8, Iss. 2, p. 172–179. ISSN 1214-4967
Publication year: 2011

This paper summarizes the results of the second phase of the research. Its aim was to draft a procedure for evaluating the quality of tourism development programmes. The concrete requirements and quality marks were determined in the first phase of the research. So-called key characteristics were defined in order to assess the level of fulfilment of these requirements which should correspond with the quality marks. An interval method of assessment is used to evaluate the extent of matching the key characteristics in several quality levels. The evaluation process continues with the method entitled Distributively-delegative Awarding Points. Its result is the final value of the quality marks, characterizing the quality of the content and the format of the document. The chosen
procedure was applied to eight regional documents with the aim to determine the current state and the most common differences in the achievement of the quality marks.

What Kind of Competences Are Sought By Employers at the Time of Crisis?

Journal Paper
STEJSKALOVÁ, Irena, KINCL, Tomáš, ŠTRACH, Pavel
Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, 2010, Iss. 4, p. 47–52. ISSN 1313-2555
Publication year: 2010

Competences are important prerequisites for any kind of job. Competences accumulate across a long period of time. Key competences for lifelong education have been suggested even by the European Parliament and EU Council in December 2006. This article provides analysis of a nation-wide survey of desired competences at the time of global economic uncertainty. As such it may assist educators in designing suitable courses and curricula that provide graduates with competitive edge on the labor market. Key words:

Key Concerns for Website Quality: Reflecting on User Views

Conference Paper
KINCL, Tomáš, ŠTRACH, Pavel
In: International Conference on Information Sciences and Interaction Sciences. Chengdu, 23.06.2010 – 25.06.2010. IEEE, 2010, p. 226–236. ISBN 978-1-4244-7385-4
Publication year: 2010

The study compares and contrasts attributes of user perceived quality with information websites. It concerns a study of the formation of website quality, its nature and evolution based on the fulfillment of typical tasks. Based on empirical study based on 44 information websites, information value and navigation have been identified as key ingredients perceived by website users when judging website quality. Color scheme assessment was found to predict successful task fulfillment.

Zákaznická spokojenost a loajalita uživatelů automobilů – vybrané atributy

Journal Paper
ŠTRACH, Pavel, KINCL, Tomáš
Marketing inspirations, 2009, Vol. 3, Iss. 3, p. 3–8. ISSN 1336-796X
Publication year: 2009

Snaha pochopit motivaci spotřebitelů k nákupu a jejich myšlenkové pochody je významnou oblastí zkoumání. Na základě empirického šetření mezi téměř 117,000 majiteli osobních vozů v pěti největších evropských automobilových trzích jsou v tomto příspěvku testovány vzájemné vazby mezi spokojeností s nákupem, spokojeností s užitím a zákaznickou loajalitou. Ukazuje se, že usilovat o nového zákazníka či extrémně pečovat o dealerskou síť nemusí být nejlepší kroky automobilových firem při realizaci jejich marketingových strategií.

Vytlačuje šrotovné budoucí prodeje?

Conference Paper
ŠTRACH, Pavel, KINCL, Tomáš
In: Marketing v automobilovém průmyslu – sborník příspěvků. Mladá Boleslav, 18.09.2009. Mladá Boleslav : SAVS, 2009, p. 34–43. ISBN 978-80-87042-34-2
Publication year: 2009

Automobilový průmysl zaměstnává v rozvinutém světě mnoho pracovníků a tvoří významnou část průmyslové produkce. Skokový pokles poptávky po nových vozech způsobený zhoršenou dostupností financování i spotřebitelskými obavami z budoucnosti přiměl v závěru roku 2008 a v roce 2009 mnohé vlády k zavedení šrotovného – v podstatě dotačního programu podporujícího obnovu vozového parku v zájmu snížení emisí či zvýšení bezpečnosti provozu. Vyvstává otázka, zda tyto programy pouze nepřesouvají poptávku v čase a neurychlují nákup nového vozu, který by byl za jiných podmínek realizován později. Tento příspěvek se snaží nalézt odpověď na tuto otázku.

Manažerský audit v malých a středních podnicích

Book Chapter
STEJSKALOVÁ, Irena, ROLÍNEK, Ladislav, et al.
Praha : Aspi Wolters Kluwer, 2009. 160 p. ISBN 978-80-7357-406-2
Publication year: 2009

Manažerský audit je novým nástrojem hodnocení úrovně procesů a odhalování možností jejich zlepšování v malých a středních podnicích. Základem manažerského auditu je provedení analýzy situace v malých a středních podnicích pomocí řízených rozhovorů s využitím standardních způsobů dotazování doplněných o techniky koučování. Účelem manažerského auditu je pomoci manažerovi (majiteli) firmy nalézt řešení, které je vhodné pro rozvoj firmy a které odpovídá jeho možnostem a schopnostem

Augmented Product Reconsidered: Is Shopping Related to Product Satisfaction?

Conference Paper
ŠTRACH, Pavel, KINCL, Tomáš, JÍRA, Jiří
FH Science Day. Linz: Shaker Verlag, 2008, ISBN 978-3-8322-7643-0
Publication year: 2009

Substantial body of marketing and consumer behavior literature is devoted to the phenomenon of consumer satisfaction, its antecedents, attributes and consequences. This study, based on a survey among 160,000 car owners in five major European markets compares and contrasts product satisfaction in light of satisfaction with shopping experience. In other words, the paper addresses an important marketing question whether shopping event fosters positive product experience.

Based on quantitative analysis, the findings suggest there is no relationship between satisfaction with purchase and satisfaction with a product. The distinction between purchase and product satisfactions implies that a customer clearly differentiates between a product itself (car company) and purchase experience (dealers) not perceiving the car as a total product.

Important implications for marketing and product managers of car producers may suggest far lesser involvement in showroom and dealer development in search for satisfied customers. Similarly, the study would imply that marketing managers of dealerships can do little for improving product-related experience and should, therefore, focus on the purchase itself and surrounding services such as financing. Theory-wise, the concept of total product may need to be reconsidered.

Využití účetnictví v řízení neziskových organizací se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení

Book Chapter
STEJSKALOVÁ, Irena, ROLÍNEK, Ladislav, KINCL, Tomáš, ŘEZANKOVÁ, Hana
Praha : Aspi Wolters Kluwer, 2006. 137 p. ISBN 80-7357-187-0
Publication year: 2006

Cílem publikace je změnit pohled na účetnictví, které není pouze nástrojem pro sestavení daňového přiznání, ale lze jej využít také jako prostředek ke zkvalitnění řízení neziskové organizace, tj. pro krátkodobé i střednědobé rozhodování managementu.První část publikace je zaměřená na vnitropodnikové účetnictví, způsob vedení a jeho využití především při tvorbě rozpočtu. Druhá část je věnována zpracování rozpočtu mzdových prostředků, které tvoří největší nákladovou položku neziskových organizací. Druhá část je doplněna konkrétním příkladem dvou vyřejných vysokých škol. (se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení)

Kompendium mezinárodního managementu

Book Chapter
ŠTRACH, Pavel, et al.
Praha : VŠE, 2003. 117 p. ISBN 80-245-0662-9
Publication year: 2003